иридоплегия

юли 9, 2013

Иридоплегия – парализа на сфинктера на ириса.

на латински език: iridoplegia.
на английски език: iridoplegia, iridoparalysis.