иридотомия

юли 9, 2013

Иридотомия – разрез на ириса чрез лазер.

на латински език: iridotomia.
на английски език: iridotomy, corоtomy.