иридоцеле

юли 9, 2013

Иридоцеле – изпадане на част от ириса през дефект на роговицата.

на латински език: iridocele.
на английски език: iridocele, iris prolapse.