иригация

юли 9, 2013

Иригация – промиване на ку­хина или рана с вода или друга течност чрез иригатор.

на латински език: irrigatio.
на английски език: irrigation.