изометропия

юли 9, 2013

Изометропия – еднаква  рефракционна способност на двете очи.

на латински език: isometropia.
на английски език: isometropia.