изостенурия

юли 9, 2013

Изостенурия – отделяне на урина с относително тегло 1010 поради ограничена концентрационна способност. Бъбреците не концентрират и не разреждат, а урината става изотонична с кръвната плазма.

на латински език: isosthenuria.
на английски език: isosthenuria.