кетоацидоза

юли 9, 2013

Кетоацидоза – повишаване на кетотелата (β-окси-маслена киселина, ацетоцетна киселина и ацетон) в кръвта и отделянето им с урината и издишвания въздух, напр. при захарен диабет.

на латински език: ketoacidosis.
на английски език: ketoacidosis.

Прочетете за:
Диабетна кетоацидоза (ДКА) – остро усложнение при диабет