колпоптоза

юли 9, 2013

Колпоптоза – патологично състояние, при което влагалището се смъква надолу от нормалното си положение.

на латински език: colpoptosis.
на английски език: colpoptosis.