комбустио

юли 9, 2013

Комбустио (изгаряне) – съвкупност от локални (зачервяване, мехури, некроза) и общи (шок, инфекция) изменения в организма, възникващи под действието на висока температура. Причинява се от термични агенти (пламък, горещи течности, газове или твърди тела), химични вещества (киселини, основи) и др.

на латински език: combustio.
на английски език: combustion, burning.