конквасация

юли 9, 2013

Конквасация (смачкване) – тежка травма, която се получава от въздействието на голяма тежест главно върху крайниците, при което кожата не се разкъсва, но в дълбочина се размачкват големи мускулни маси, съдове, нерви, а понякога и кости.

на латински език: conquassatio.
на английски език: crushing.