контрактура

юли 9, 2013

Контрактура – ограничена подвижност на дадена става, напр. в резултат на травма, продължителна гипсова имобилизация и др.

на латински език: contracturа.
на английски език: contracture.

Прочетете за:
Контрактура – причини за поява на контрактури