корнея

юли 9, 2013

Корнея (ро­говица) – прозрачна плочка с изпъкнала предна и вдлъбната задна повърхност. Заема предната 1/6 от външната фиброзна обвивка на очната ябълка.

на латински език: cornea.
на английски език: cornea.

Прочетете за:
Анатомия на корнеята