коронарит

юли 9, 2013

Коронарит – възпале­ние на коронарните (венечните) артерии на сърцето.

на латински език: coronaritis.
на английски език: coronaritis.