костален

юли 9, 2013

Костален – ребрен, отнасящ се до ребрата.

на латински език: costalis.
на английски език: costal.