койлонихия

юли 9, 2013

Койлонихия – деформация на ноктите, характеризираща се с централно хлътване на ноктите като лъжица, напр. при желязодефицитна анемия.

на латински език: coilonychia.
на английски език: coilonychia, koilonychias, spoon nails.