краниотабес

юли 9, 2013

Краниотабес – омекване на тилната и париеталните кости поради нарушена остеогенеза и минерализация на костите. Представлява ранен признак на ра­хит у малките деца, но не е специфичен белег, защото може да се срещне и при здрави кърмачета.

на латински език: craniotabes.
на английски език: craniotabes.