ксантелазма

юли 9, 2013

Ксантелазма – плоски, леко надигнати жълтооранжеви плаки по кожата (най-често по клепачите). Наблюдават се при болни от чернодробна цироза, захарен диабет и др. Дължат се на нарушения в холестероловия метаболизъм.

на латински език: xanthelasma.
на английски език: xanthelasma.