ксифоиден

юли 9, 2013

Ксифоиден – по­добен на меч, мечoвиден, напр. мечовиден израстък на гръдната кост.

на латински език: xiphoideus.
на английски език: xiphoid, sword-shaped.