кутанен

юли 9, 2013

Кутанен – кожен, отнасящ се до кожата.

на латински език: cutaneus.
на английски език: cutaneous.