лактозурия

юли 10, 2013

Лактозурия – наличие на лактоза в урината. Може да се наблюдава се по време на бременност, кърмене и др.

на латински език: lactosuria.
на английски език: lactosuria.