лалация

юли 10, 2013

Лалация – произнасяне на звука “л” вместо “р”.

на латински език: lallatio.
на английски език: lallation.