левкемия

юли 10, 2013

Левкемия – група малигнени кръвни заболявания, при които има неконтролируемо разрастване на неопластично трансформирани кръвни клетки в кръвотворните органи и извън тях, и излизане на тези клетки в периферната кръв.

на латински език: leucaemia.
на английски език: leuk(a)emia.

Прочетете за:
Остри миелоидни левкемии
Остра лимфобластна левкемия
Хронична миелоидна левкемия