левконихия

юли 10, 2013

Левконихия – поява на бели точки или петна по ноктите.

на латински език: leuconychia.
на английски език: leuconychia, leukonychia.