левкотрихия

юли 10, 2013

Левкотрихия – побеляване на косата.

на латински език: leucotrichia.
на английски език: leukotrichia.