лигамент

юли 10, 2013

Лигамент – връзка от здрава фиброзна съединителна тъ­кан, свързваща  едни органи с други, напр. ligamentum hepatogastricum – връзка между черния дроб и стомаха.

на латински език: ligamentum.
на английски език: ligament.