ликвор

юли 10, 2013

Ликвор (гръбначномозъчна течност) – серозна течност, която циркулира в мозъчните стомахчета и субарахноидните пространства на главния и гръбначния мозък.

на латински език: liquor cerebrospinalis.
на английски език: cerebrospinal fluid.