лингвален

юли 10, 2013

Лингвален – езичен, отнасящ се до езика или до структура, подобна на език.

на латински език: lingualis.
на английски език: lingual, glossal.