лобарен

юли 10, 2013

Лобарен – отнасящ се до лоб, засягащ един лоб, напр. лобарна пневмония.

на латински език: lobaris.
на английски език: lobar.