лохиометра

юли 10, 2013

Лохиометра – задръжка на лохии в матката.

на латински език: lochiometra.
на английски език: lochiometra.

Прочетете за:
Лохии – нормално кръвотечение след раждане