луксация

юли 10, 2013

Луксация:

1. изкълчване – разместване на артикулиращите повърхности на костите, образуващи дадена става;

2. изместване на някой ор­ган, напр. сублуксация или луксация на лещата на окото.

на латински език: luxatio.
на английски език: luxation, dislocation.