макрофаг

юли 10, 2013

Макрофаг – голяма клетка, извършваща фагоцитоза. Различават се кръвни макрофаги (моноцити) и тъканни макрофаги (Купферови клетки, алвеоларни макрофаги, хистиоцити и др.).

на латински език: macrophagus.
на английски език: macrophagеs.