макула

юли 10, 2013

Макула (пет­но) – вид обривен елемент, който се различава по цвят от околната кожа, но без промяна на кожния релеф и без инфилтрация.

Различават се хиперемично (червено) петно, анемична макула (белезникаво петно), телеангиектатично петно и хеморагично петно (петехии, екхимози и др.).

на латински език: macula.
на английски език: macule.