мамиларен

юли 10, 2013

Мамиларен – отнасящ се до гръдното зърно, подобен на гръдно зърно.

на латински език: mamillaris.
на английски език: mammillary.