мегалоцит

юли 10, 2013

Мегалоцит – уголемен, леко овален еритроцит, без централно просветляване. Мегалоцитите имат:

  • диаметър над 11 μm;
  • увеличен клетъчен обем – MCV (среден обем на еритроцитите) над 110 fl;
  • хиперхромна цитоплазма – MCH (средна концентрация на хемоглобин в един еритроцит) над 34 pg.

Мегалоцити се срещат при мегалобластни анемии – пернициозна анемия, фолиеводефицитни анемии.

на латински език: megalocytus.
на английски език: megalocyte.