метаплазия

юли 10, 2013

Метаплазия – процес на превръщане на една тъкан в друга, сродна на първата.

на латински език: metaplasia.
на английски език: metaplasia.

Последни публикации