миелом

юли 10, 2013

Миелом (плазмоцитом) – злокачествен тумор, характеризиращ се с малигнена пролиферация на плазматични клетки. Различават се мултиплена, дифузна, солитарна и екстрамедуларна форма.

на латински език: myeloma.
на английски език: myeloma.

Прочетете за:
Симптоми при мултиплен миелом (плазмоцитом)