Начало Медицински речник миелом

миелом

плазмоцитом – злокачествен тумор, характеризиращ се с малигнена пролиферация на плазматични клетки. Различават се мултиплена, дифузна, солитарна и екстрамедуларна форма.

на латински език: myeloma.
на английски език: myeloma.