миелоцит

юли 10, 2013

Миелоцит (незрял гранулоцит) – клетка в костния мозък, която е предшественик на метамиелоцитите и гранулоцитите. В периферната кръв се откриват миелоцити при заболя­вания на костния мозък, напр. при хронична миелогенна левкемия.

на латински език: myelocytus.
на английски език: myelocyte.

Последни публикации