микромелия

юли 10, 2013

Микромелия – абнормно къси крайници.

на латински език: micromelia.
на английски език: micromelia, nanomelia.

Последни публикации