микропсия

юли 10, 2013

Микропсия – зрително нарушение, при което обектите се виждат по-малки, отколкото са в действителност.

на латински език: micropsia.
на английски език: micropsia.