микростомия

юли 10, 2013

Микростомия – абнормно малка уста.

на латински език: microstomia.
на английски език: microstomia.