микция

юли 10, 2013

Микция – уриниране.

на латински език: mictio.
на английски език: miction, urination.