миокард

юли 10, 2013

Миокард (сърдечен мускул) – мускул­ният слой на стената на сърцето. Изгражда се от специален вид напречнонабраздена мускулатура, която се съкращава ритмично независимо от волята.

на латински език: myocardium.
на английски език: myocardium.