миопия

юли 10, 2013

Миопия (късогледство) – успоредните лъчи след пречупване от окото се пресичат пред ретината, т.е. окото е по-силно пречупващо. Образът на предмети, разположени на разстояние 5 m и повече, се виждат неясно.

на латински език: myopia.
на английски език: myopia, nearsightedness, short-sightedness.

Прочетете за:
Късогледство (Миопия)