митрален

юли 10, 2013

митрален – отнасящ се до митралната клапа на сърцето.

на латински език: mitralis.
на английски език: mitral.