морула

юли 10, 2013

Морула – първи стадий в раз­витието на оплоденото яйце, когато зароди­шът представлява купчинка от клетки – бластомери.

на латински език: morula.
на английски език: morula.