мутизъм

юли 10, 2013

Мутизъм – неспособност или нежелание за говорене. Различават се елективен мутизъм, акинетичен мутизъм и др.

на латински език: mutismus.
на английски език: mutism.