нанизъм

юли 10, 2013

Нанизъм (микросомия) – ненормално ни­сък ръст, изоставане в растежа (под 130 сm за мъжа и под 120 сm за жената). Различават се първичен нанизъм (при скелетни дисплазии, хромозомни аномалии, дородови увреждания и др.) и вторичен нанизъм (при ендокринни заболявания, недоимъчно хранене и др.).

на латински език: nanismus.
на английски език: nanism, dwarfishness, dwarfism.