назъбен

юли 10, 2013

Назъбен – зъбчат, със зъбци, напр. musculus serratus.

на латински език: serratus.
на английски език: serrate, serrated, toothed, dentate, notched.