назален

юли 10, 2013

Назален – носен, отнасящ се до носа.

на латински език: nasalis.
на английски език: nasal, rhinal.