нефропатия

юли 11, 2013

Нефропатия – общ термин за някои невъзпалителни заболявания на бъбреците, напр. балканска ендемична нефропатия, диабетна нефропатия и др.

на латински език: nephropathia.
на английски език: nephropathy.